Vad är din stad känd för? Vad betyder det att komma från Linköping? Vad gör din stad unik? Vad skulle du vilja föra vidare till kommande generationer?

 

Det är frågor som bara du och andra som bor i Linköpings kommun kan svara på, eftersom det är ni som lever i, verkar i och upplever staden till vardags.

Invånarna är både skaparna, experterna och garanterna av det lokala kulturarvet. Därför är det invånarna vi vill nå i projektet Part-Her.

Projektet ger dig möjlighet att dela med dig av vad du anser karaktäriserar din stad; det kan vara ett monument, en tradition, en symbol, en byggnad, en naturtyp, en maträtt eller till och med en traditionell festhögtid. Ditt bidrag kommer att bidra till att identifiera de företeelser som skapar din stads kulturella identitet och ger en känsla av tillhörighet.

Det här enkla webbverktyget är en del en viktig demokratisk process. Projektet bidrar till en långsiktig målsättning som handlar om att uppvärdera medborgarnas kulturarv, och främjar därmed bevarandet av detsamma. Kulturarv ses inom EU som en viktig funktion för lokal utveckling och för människors välbefinnande.

Projektet möjliggör framväxten av en gemensam syn på kulturarv som en grund för lokal utveckling och välmående i Europa. Projektet är också tänkt att ge goda exempel, kapacitetsuppbyggnad och kunskapsutbyte som kommer skapa en grund för ett fortsatt samarbete över gränserna.

FAQ

Hur deltar jag?

  • Fyll i formuläret med ett eller flera förslag på vad du tycker är kulturarv
  • Ladda upp foton, videos för att illustrera ditt förslag
  • Om du vill delta på längre sikt, vänligen lämna dina kontaktuppgifter

Vad blir resultatet?

  • En kartläggning av medborgarnas syn på kulturarvet, på lokal och europeisk nivå, som kommer att offentliggöras i slutet av 2020.
  • Kartläggningen kommer utgöra en minnesbank för de kulturarvstillgångar som finns i de 6 städer som deltar i projektet.
  • Arbetet är en pågående process. Medborgare kommer ha möjlighet att bidra och berika med sina bidrag även efter projektets slut

Vilken typ av kulturarv kan jag bidra med?

Kulturarv är inte bara monument, byggnader och föremålssamlingar. Kulturarvet innefattar även traditioner eller levande uttryck som gått i arv från våra förfäder och som förts vidare i generationer, såsom muntliga berättelser, scenkonst, ritualer, högtider, kunskap och praktik om naturen och universum, eller kunskapen om att producera traditionellt konsthantverk. (Definition UNESCO)

Förslaget bör innehålla ett kollektivt mervärde för staden och dess invånare

Vad är syftet med projektet?

  • Uppmärksamma värdet av det kulturarv som människor anser viktiga och betydelsefulla
  • Belysa, skydda och förmedla det kollektiva minnet
  • Göra det möjligt för medborgare att verka för bevarande av sitt kulturarv